Croatian English

REA - metoda razvoja sluha

Autor metode je Mr.sc. Oliver Oliver.

REA je novi odgovor na problem svjesnog slušanja glazbe europske tradicije bazirane na temperiranom tonskom sustavu. Nastala je kao rezultat dvadesetpetogodišnjeg istraživanja fenomena sluha u glazbenom kontekstu, s ispitanicima svih uzrasta i provjeravana u različitim uvjetima rada.

REA objedinjuje dva glavna intonativna aspekta svjesnog slušanja glazbe a to su prepoznavanje apsolutnih visina tonova i njihovih tonalnih funkcija. Oba procesa u početku se izvode odvojeno, a kasnije u sklopu s ritmičkim tokom pretapaju jedan u drugi i djeluju sinhronizirano. Svaki pojedinačni glazbeni entitet (ton, akord, tonalitet) dobiva svoj identitet unutar cjelovitog tonskog sustava (relativno i apsolutno - REA), istodobno osviještenog kao temelj, odnosno ''osnovni tonalitet'', te dobijaju svoje mjesto u crtovlju. U to se uključuju ritam i metar, te zvučna impresija budi vizuelnu asocijaciju, a pogled na notni tekst auditivnu predstavu. REA izoštrava sluh glazbenika u oba smjera i razvija brzinu reakcije koja u konačnici omogućuje kontinuirano svjesno praćenje glazbenih sadržaja brzinom kojom se i odvijaju (''real time'').

REA intonativno fiksiranje relativnih i apsolutnih tonskih visina/akorada/tonaliteta postavlja uz pomoć formula (kratke, pijevne i lako pamtljive melodije), koje su sastavljene od modela koji obrađuju određeni ton/akord/tonalitet. Formule se temelje na fenomenu pamćenja početnog tona modela čiji se ostatak vremenom (vrlo brzo) odbacuje. Formule/modeli namijenjeni su točno određenoj glazbenoj problematici, pa tako relativne formule postavljaju dursku, molsku, mol-dursku i cjelostepenu ljestvicu, moduse, sve tonove u odnosu na toniku, te nekoliko tonika srodnih tonaliteta. Apsolutne formule postavljaju apsolutne tonske visine tonova, intervala, akorda i tonaliteta funkcionalno vezanih za tonski centar (komorni ton a1).

REA metoda je pogodna za sve bez obzira na uzrast, stupanj obrazovanja ili prethodnu metodu učenja solfeggia, pri čemu je prelazak na REA metodu beziznimno jednostavan, brz i učinkovit. Npr. za postavljanje durske formule potreban je svega jedan školski sat. Postoji li išta prirodnije od cjelovitog (''relativnog i apsolutnog'') sluha koji jezik glazbe čini razumljivim poput materinjeg jezika kojeg se jednom nauči, a poslije se s njim i uz pomoć njega živi?

Rea method exercise

U aplikaciji ''Rea method exercise'' (Učilica) nalaze se formule koje interaktivno obrađuju određene muzičke fenomene, a djele se na:

1. relativne (dur, mol i akordičke)
- numeričke (samo jedan dur i mol tonalitet, oktavnom i kvintnom obliku)
- notalne (svi dur i mol tonaliteti u obliku oktavne, kvintne i proširene formule, te kvintakordi i obrati duru i molu)

2. apsolutne
- jednoglasna
- intervalska
- akordička (kvintakordi i obrati, te septakordi i obrati)

Sve formule postavljene su u interaktivnom obliku, njima se uči i provjerava naučeno. Prije svake lekcije je uputstvo koje objašnjava što treba raditi.1. Rea method exercise (Učilica) za mobitele

REA Ucilica

 Android uređaji

 iPhone uređaji J2ME podržani uređaji (Java Micro Edition)

Aplikacija za J2ME uređaje se može instalirati preko WAP stranice na adresi: m.rea-games.com2. Rea method exercise (Učilica) za PC (Windows)

REA Ucilica


Author of method: Mr.sc. Oliver Oliver
Programmed by: David Vuco

REA interaktivne igrice - Ear Training

1. Etrea Box za mobitele

REA Ear Training
U aplikaciji ''EtRea Box Game'' (Rea igrica) naučene formule i tonovi se u ''Rea method exercise'' (učilici) kroz igru, spontano dodatno utvrđuju, a reakcije automatiziraju.

Uz objekt koji pada odozgora, javlja se određeni zvuk (model, ton, interval i/ili akord) ovisno o tome koja tema se odabere. Zvuk treba prepoznati i izabrati njegovo ime na tablici na dnu sučelja. Objekte treba slagati tako da popune vodoravni red i tada on nestaje, nakon osam takvih redova slijedi viši nivo.

Igra je namijenjena mobilnim uređajima koji podržavaju Javu (J2ME).

Igra se može instalirati na mobilni uređaj preko WAP stranice čija je adresa: m.rea-games.com


2. Etrea Box za PC (Windows)

Etrea Box


3. Etrea Soccer za PC (Windows)

Etrea Soccer


Author of method: Mr.sc. Oliver Oliver
Programmed by: David Vuco

Kontakt

Autora možete kontaktirati putem e-mail adrese:

rea.oliver@gmail.com